Data Guru & Karyawan Sekolah

DAFTAR GURU & KARYAWAN SMK NEGERI 1 JOMBANG

TAHUN PELAJARAN 2017-2018

NO NAMA NIP KETERANGAN
1 Drs. Widodo 196410281993021001 GURU PNS
2 Drs. M. Hidayat, M.Si 195905051985031022 GURU PNS
3 Dra. Lilik Iswati 196006101985032010 GURU PNS
4 Dra. Tatik Sri Lestari, M.Si 196205101989032008 GURU PNS
5 Dra. Prihartini Energawati 196101241989032001 GURU PNS
6 Dra. Diana Agustini 196508241989032013 GURU PNS
7 Drs. Santoso 196503061988031009 GURU PNS
8 Dra. Dwi Sih Prihatiningtyas 196305181987032010 GURU PNS
9 Drs. Supriyadi, M.Kes 196206101987101004 GURU PNS
10 Kutsiyah, S.Pd 195804231986032006 GURU PNS
11 Sumarlik, S.Pd 196211181989032003 GURU PNS
12 Atmadjarini Budha Rahaju, S.Pd 196401291989102001 GURU PNS
13 Reni Rakhmawati, S.Pd 196512201991032013 GURU PNS
14 Suprayitno, S.Pd 196901121992011001 GURU PNS
15 Dra. Kunti Wardhani 195902071986032005 GURU PNS
16 Dra. Nanik Milatul Aminin 196202011987022002 GURU PNS
17 Dra. Anik Hudiasih 196505211990102001 GURU PNS
18 Drs. Agus Ismanu 196508291992031006 GURU PNS
19 Emy Fauziah, S.Pd 196601121989032012 GURU PNS
20 Kiherni, S.Pd 196311041988112002 GURU PNS
21 Dra. Munti Artiningsih 196408081995122001 GURU PNS
22 Dra. Rusmilah Rohmawati 196104071992022001 GURU PNS
23 Endah Purnomosari, S.Pd, M.Pd 197205291998022003 GURU PNS
24 Badrul, S.Pd. 196204071985121002 GURU PNS
25 Matsutono, S.Pd 196503211991031010 GURU PNS
26 Dra. Sri Suryaningsih 196704181998022002 GURU PNS
27 Ahrisah, M.Pd 196912011998022002 GURU PNS
28 Waldan Faidzin, S.Pd 196605291991031004 GURU PNS
29 Endah Puji Astutik, S.Pd 196210011989032005 GURU PNS
30 Tri Handayani, S.Pd 196903241992032005 GURU PNS
31 Drs. Sugeng Hariyanto 195810141983031012 GURU PNS
32 Indarsih, S.Pd 196203141989032004 GURU PNS
33 Dra. Elis Sunariati 196611081998032004 GURU PNS
34 Rubiyat, S.Pd 196206191994031005 GURU PNS
35 Drs. Misbakhul Munir 196501212000031003 GURU PNS
36 Drs. Jojok Dwi Oktavianto 196410181995121001 GURU PNS
37 Drs. Rachmad 196104201998031002 GURU PNS
38 Dra. Retno Sri Hartati 196908061997032005 GURU PNS
39 Wahyuning Drajat S, S.Pd 197001201998022004 GURU PNS
40 Sri Darmawati Setyorini, M.MPd 196710231999032001 GURU PNS
41 Zaenuri, M.Pd 196907191999031003 GURU PNS
42 Dra. Pati’ah 196511072000122001 GURU PNS
43 Anna Widyastuti, S.Pd 197003311997032004 GURU PNS
44 Nur Maksum, A.Ma.Pd 196506121989031020 GURU PNS
45 Shobirin, S.Pd 196205151994031003 GURU PNS
46 Dra. Dewi Mu’awanah 196708262005012004 GURU PNS
47 Tutik Hariati, S.Pd 196809162000122003 GURU PNS
48 Nurul Azizah, S.Pd 197510192003122003 GURU PNS
49 Titis Herawati, S.Pd 197010012005012012 GURU PNS
50 Yayuk Trisnani, S.Pd 197011062005012013 GURU PNS
51 Supriyanto, S.Pd 196209032006041002 GURU PNS
52 M. Syafi’i, S.Pd 197211052007011010 GURU PNS
53 Inayatul Ilahiyah, S.Ag 197301122006042009 GURU PNS
54 Nur Wahyuningsih, M.Pd 196909302008012012 GURU PNS
55 Fatihatin Naiyiroh, S.Pd 197906262003122013 GURU PNS
56 Umi Kulsum, S.Pd 197209242006042018 GURU PNS
57 Titik Lasiati, S.Pd.I 198101272006042019 GURU PNS
58 Vivien Ika Setyawati, S.Pd 198101252006042026 GURU PNS
59 Yuni Sutarini, S.Pd 196906022007012024 GURU PNS
60 Biah Suyanti, S.Pd 196808042007012015 GURU PNS
61 Sholikin, S.Ag 197105202006041012 GURU PNS
62 Abdul Malik, S.Ag 197512122007011014 GURU PNS
63 Abdul Muntolib, S.Pd 197006122007011022 GURU PNS
64 Drs. Nardi 196411032008011001 GURU PNS
65 Dra. Supartini 196505032008012005 GURU PNS
66 Drs. Edy Sucipto 196605132008011007 GURU PNS
67 Eni Suryaning Handayani, SE 197003282008012021 GURU PNS
68 Syaiful Anam, S.Pd. 196706042008011010 GURU PNS
69 Lasti’ah, Dip. ELT, M.Pd 196804262006042007 GURU PNS
70 Dra. Tri Yulianita 196607192008012003 GURU PNS
71 Dra. Mariyatin 196207142008012003 GURU PNS
72 Dra. Siti Asiyah 196702132008012004 GURU PNS
73 Lin Mulyati, S.Kom 197901252009012002 GURU PNS
74 Bagus Ilham Wredhatama, S.Kom 198301022009011010 GURU PNS
75 Ekwan Sunaryanto, SE 197503302010011007 GURU PNS
76 Moh. Isror Fanani, S.Pd 198305092010011010 GURU PNS
77 Fipin Sulistyaningtyas 198402262010012015 GURU PNS
78 Mohammad Faried Wadjie Al As’die, S.Ag 197409182009011004 GURU PNS
79 Ika Fariana Afan, S.Pd 197901142009022002 GURU PNS
80 Fitri Astuti, S.Pd 197908232011012004 GURU PNS
81 Hafis Mu’addab, S.Pd 198210222011011005 GURU PNS
82 Rela Wahyu Sita Resmi, S.Pd 198605202011012004 GURU PNS
83 Anik Herawati, S.Pd 196908172007012029 GURU PNS
84 Mawan Rudi Hermanto, S.Kom 198012282009021003 GURU PNS
85 Uswatun Khasanah, S.Pd.I 198205242010012021 GURU PNS
86 Faridha Ariyani, S.Pd, M.Pd 198410152011012007 GURU PNS
87 CH. Tatik Paratiningtyas 196503082008012009 GURU PNS
88 Slamet Hidayat, S.Pd 196901032007011016 GURU PNS
89 Joko Widodo, S.Pd GTT
90 Elien Dwi Wahyuni, S.Pd GTT
91 Sri Widayati, S.Pd GTT
92 Bagus Hendro C, SST.Par GTT
93 Aminatuh Zuhriyah, S.Pd GTT
94 Sukesi Andriani, SS GTT
95 Hariyani, S.Pd GTT
96 Meita Dwi Astuti, S.Si GTT
97 Etik Andriani, SS GTT
98 Emma Marissa, S.Kom GTT
99 Cucuk Kusmiati, S.Sos GTT
100 Lilik Purwanti, SE, S.Pd GTT
101 Yasir Arafat, S.Kom GTT
102 Lela Fiyanti, S.Pd GTT
103 Arief Budi Setiawan, M.MPd GTT
104 Lina Cahyowati, S.Kom GTT
105 Robi’atul Adawiyah, S.Pd GTT
106 Ezar Samudra Syifa, S.Sn GTT
107 Ridho Agatha Dery, M.Pd GTT
108 Umi Nur Aini, Amd.Par, S.Pd. GTT
109 Indira Rohmatun Azizah , SST.Par, S.Pd. GTT
110 Maria Sukma Lidyana, S.Pd GTT
111 Sandra Ade Kurniasari, S.Sos. GTT
112 Nila Retno Cahyani, S.Pd GTT
113 Dian Fajarwati, S.Pd GTT
114 Elfian Rosadi, SE. 196606261986021004 KARYAWAN PNS
115 Didiek Krisdyani 196110131988032005 KARYAWAN PNS
116 Zumaroh 196408182000122002 KARYAWAN PNS
117 Kaseri 197406082008011007 KARYAWAN PNS
118 Muhammad Gufron 197312112009011004 KARYAWAN PNS
119 Wiwik Yuliatin 197707162010012002 KARYAWAN PNS
120 Umi Chayati 197707112010012001 KARYAWAN PNS
121 Luluk Iza Zamzami 197806092010012002 KARYAWAN PNS
122 Mochamad Djupri 196308132007011011 KARYAWAN PNS
123 Moechamad Dhori 196910042009011001 KARYAWAN PNS
124 Sukamto 196304242007011011 KARYAWAN PNS
125 Fredy Sunaryo Wibowo PTT
126 Dulmuid PTT
127 Gemah Artono, SE PTT
128 Rudianto PTT
129 Agung Wijaksono PTT
130 Rina Tri Widiyasari, SE PTT
131 Ariyanto PTT
132 Yudha Tri Prasetyawan PTT
133 Yeni Dwi Putri, SE PTT
134 Ari Widodo PTT
135 Abdul Kholik PTT
136 Junaedi PTT
137 Achmad Mustofa PTT
138 Yulianto, S.Pd PTT
139 Khoirul Rozikin PTT
140 Indra Gunawan PTT
141 Handika Bayu Setiawan, S.Pd PTT
142 Siti Nurhayati, S.Pd PTT
143 Iva Faradiana, S.Pd PTT
144 Linawati, S.Pd PTT
145 Vina Dwi Ayu Wulandari, S.Pd PTT
146 Heri Suseno PTT
147 Puji Nur Rahmadani, S.IIP PTT
148 Sheila Arindi Yasa Putri PTT
149 Slamet Hariono PTT
150 Dhanar Artha Wibiyanto PTT
151 Achirul Juni Adi, SE PTT
152 Yulianita Kuswardani PTT
153 Arif Teguh Santoso PTT
154 Zainul Arifin PTT
GURU PNS 88
GTT 25
KARYAWAN PNS 11
PTT 29
 JUMLAH 154

 

MAPEL JUMLAH GURU TERSERTIFIKASI
Administrasi Perkantoran  6 6
Akuntansi  8 8
Bisnis dan Manajemen  7 7
Bisnis Dan Manajemen Khusus Lainnya 2
Multi Media 7 3
Pemasaran  6 6
Akomodasi Perhotelan  6 2
Perbankan  6 4
Teknik Bangunan 1 1
Pendidikan Agama Islam 4 4
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 4 3
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1 1
Pendidikan Bahasa Indonesia 1 1
Bahasa Indonesia 5 4
Bahasa Inggris 6 6
Bahasa Jepang 1 1
Sejarah 4 3
Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) 1 1
Matematika 8 8
Fisika 1 1
Kimia 1 1
KKPI/SIMDIG 1 1
Kewirausahaan 4 2
Ekonomi  4 4
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 3 2
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 2 1
Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9 9
JUMLAH 107 92

 

PENDIDIKAN JUMLAH
D4 1
S1 97
S2 11
S3 1
JUMLAH 109

 

Chat with us